brokerjet České spořitelny, a.s. v likvidaci

 

 

Jak můžete naložit se svým majetkem?

a

Převod k jinému obchodníkovi

Nejprve si, prosím, ověřte u svého obchodníka s cennými papíry, že Vámi vybrané cenné papíry jsou k němu převoditelné.

Pokud ano, pak vyplňte pokyn k převodu cenných papírů pro brokerjet České spořitelny, a.s. v likvidaci a vyplněný pokyn nám předejte prostřednictvím nejbližší pobočky České spořitelny, a.s., která ověří Vaši totožnost a pokyn nám zašle.

Zároveň musíte podat pokyn k převodu také obchodníkovi, ke kterému cenné papíry převádíte. 

Pokyn k převodu z brokerjet České spořitelny, a.s. v likvidaci si můžete stáhnout  ZDE

b

Darování zahraničních cenných papírů

V případě, že nechcete provést převod zahraničních cenných papírů, můžete je darovat třetí osobě. Tímto krokem pomůžete s vypořádáním majetku naší společnosti, a proto Vám za tento krok zašleme částku 100 Kč za každý darovaný ISIN.

Pokyn k darování si můžete stáhnout ZDE, vyplněný pokyn nám předejte prostřednictvím nejbližší pobočky České spořitelny, a.s., která ověří Vaši totožnost a pokyn nám zašle.

Peněžní prostředky vedené u brokerjet můžete převést do jiné banky, pokyn k převodu najdete  ZDE
Doporučujeme si ověřit u své banky poplatky za příchozí platby, především u zahraničních měn.
V případě, že máte u brokerjet zůstatek v cizí měně, můžete si před jejím odesláním udělat konverzi ještě na straně brokerjet za kurz ČS Devizy nákup, následně Vám budou zaslány české koruny. V případě zájmu toto vyznačte na pokynu k převodu peněžních prostředků.