brokerjet České spořitelny, a.s. v likvidaci

Vypořádejte si svůj majetek do 30.9.2017.

Pokud k tomuto datu nebudou Vaše cenné papíry z evidence brokerjet České spořitelny, a.s. v likvidaci (dále jen "Společnost") převedeny, Společnost je oprávněna tyto cenné papíry na Vaše náklady prodat. Výnos z prodeje cenných papírů (po odečtení nákladů Společnosti spojených s prodejem a předchozí správou Vašich cenných papíru) Vám Společnost zašle na Váš výplatní účet. 

 

Jak můžete naložit se svým majetkem?

a

Převod do České spořitelny, a.s.

V České spořitelně můžete prostřednictvím svého bankéře obchodovat s cennými papíry na Burze cenných papírů Praha, a.s. a na všech významných světových burzách. Seznam prodejních míst, na kterých lze obchodovat s cennými papíry naleznete ZDE.

Do České spořitelny je možné převést pouze vybrané cenné papíry. Zda je převod možný, případně zda je zdarma či za poplatek, si ověřte zadáním ISINu převáděného cenného papíru do formuláře. 

V případě zájmu o převod do České spořitelny, a.s. nám předejte obdržený a předvyplněný pokyn prostřednictvím nejbližší pobočky České spořitelny, a.s., která ověří Vaši totožnost a pokyn nám zašle.

V případě nejasností nás kontaktujte.

 

b

Převod k jinému obchodníkovi

Nejprve si, prosím, ověřte u svého obchodníka s cennými papíry, že Vámi vybrané cenné papíry jsou k němu převoditelné.

Pokud ano, pak vyplňte pokyn k převodu cenných papírů pro brokerjet České spořitelny, a.s. v likvidaci a vyplněný pokyn nám předejte prostřednictvím nejbližší pobočky České spořitelny, a.s., která ověří Vaši totožnost a pokyn nám zašle.

Zároveň musíte podat pokyn k převodu také obchodníkovi, ke kterému cenné papíry převádíte. 

Pokyn k převodu z brokerjet České spořitelny, a.s. v likvidaci si můžete stáhnout  ZDE

c

Darování zahraničních cenných papírů

V případě, že nechcete provést převod zahraničních cenných papírů, můžete je darovat třetí osobě. Tímto krokem pomůžete s vypořádáním majetku naší společnosti, a proto Vám za tento krok zašleme částku 100 Kč za každý darovaný ISIN.

Pokyn k darování si můžete stáhnout ZDE, vyplněný pokyn nám předejte prostřednictvím nejbližší pobočky České spořitelny, a.s., která ověří Vaši totožnost a pokyn nám zašle.

Peněžní prostředky vedené u brokerjet můžete převést do jiné banky, pokyn k převodu najdete  ZDE
Doporučujeme si ověřit u své banky poplatky za příchozí platby, především u zahraničních měn.
V případě, že máte u brokerjet zůstatek v cizí měně, můžete si před jejím odesláním udělat konverzi ještě na straně brokerjet za kurz ČS Devizy nákup, následně Vám budou zaslány české koruny. V případě zájmu toto vyznačte na pokynu k převodu peněžních prostředků.