Zpravodajství

Denně vybíráme ty nejzajímavější články pro aktivní investory a obchodníky z našeho partnerského webu. Pokud se zajímáte o investování obecně, určitě navštivte přímo Investicniweb.cz

Newsletter


Další články

 

 

Důležité upozornění: Sdělovaná investiční doporučení jsou pouze doplňujícími informacemi k vlastnímu investičnímu rozhodnutí našich zákazníků a nejsou nabídkou ani propagací nákupu či prodeje cenných papírů. Společnost brokerjet České spořitelny a.s. používá důvěryhodné informační zdroje, avšak neručí za správnost a úplnost sdělených informací. Minulý výkon investičních nástrojů nezaručuje srovnatelný budoucí výkon. Obchodování na finančních trzích je rizikové. Různé investiční nástroje s sebou nesou různý stupeň investičního rizika. Návratnost původní investované částky není zaručena. Společnost brokerjet nepřebírá odpovědnost za případné ztráty způsobené přímo či nepřímo využitím informací obsažených na této stránce. Další informace ve vztahu k uveřejněným investičním doporučením dle vyhlášky 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení včetně informací o případném střetu zájmů naleznete na internetové stránce zde. Společnost brokerjet České spořitelny, a.s. je licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou.