Otázky a odpovědi

Zrušení brokerjet s likvidací

Pokud máte u společnosti brokerjet České spořitelny, a.s. v likvidaci dosud vedené investiční nástroje, můžete si je převést k jinému obchodníkovi s cennými papíry. Od 1. ledna 2017 provádí brokerjet České spořitelny, a.s. v likvidaci tyto převody ZDARMA. V únoru 2017 byl jmenován likvidátor společnosti, který se v první fázi likvidace zaměří na vydávání majetku klientům, kteří stále mají u brokerjet České spořitelny, a.s. v likvidaci evidovány investiční nástroje nebo hotovost.

Stav Vašeho majetku zjistíte z výpisů z účtů, které Vám zasílá likvidátor v elektronické podobě do emailové schránky, kterou jste měli nastavenu pro komunikaci s námi. Případně můžete kontaktovat naše klientské oddělení help@brokerjet.cz, tel. 956 785 709

Cenné papíry u brokerjet

Cenné papíry, které Vám zůstaly u brokerjet lze pouze převést k jinému obchodníkovi.   

Pro převod cenných papírů k ostatním obchodníkům využijte tento formulář. Při převodu z brokerjet je nutné ověřit podpis na pobočce ČS nebo u notáře a doručit do brokerjet. Podmínkou je podání pokynu rovněž u protistrany, kde máte otevřený účet. Převod CP je od 1.1.2017 u brokerjet ZDARMA. 

Pokud vlastníte zahraniční cenné papíry, které považujete za bezcenné a nevyplatí se Vám je převádět k jinému obchodníkovi, můžete je darovat třetí osobě. Pokyn k darování si můžete stáhnout  ZDE, vyplněný pokyn nám předejte prostřednictvím nejbližší pobočky České spořitelny, a.s., která ověří Vaši totožnost a pokyn nám zašle.

Ano dividendy Vám budou připisovány, ale inkasování je zpoplatněno dle Ceníku. Informace o připsání dividend Vám však nebudou zasílány.

Upozorňujeme, že peněžní plnění z amerických investičních nástrojů připisujeme po odečtení srážkové daně v plné výši, tj. 30%.

Doporučujeme cenné papíry, z kterých Vám plynou dividendy, převést do nové  aplikace TraderGO nebo k jinému obchodníkovi. Formuláře najdete zde.

Hotovost u brokerjet

Peněžní prostředky vedené u brokerjet můžete převést do jiné banky, pokyn k převodu najdete ZDE. Doporučujeme si ověřit u své banky poplatky za příchozí platby, především u zahraničních měn. V případě, že máte u brokerjet zůstatek v cizí měně, můžete si před jejím odesláním udělat konverzi ještě na straně brokerjet za kurz ČS Devizy nákup, následně Vám budou zaslány české koruny. V případě zájmu toto vyznačte na pokynu k převodu.