IPO Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Společnost PIVOVARY LOBKOWICZ GROUP, a.s. oznámila zahájení veřejné nabídky svých akcií. Základní informace k veřejné nabídce i veškeré dokumenty naleznete na této stránce.

Základní informace k veřejné nabídce akcií společnosti PIVOVARY LOBKOWICZ GROUP, a.s.:

  • Upisovací období: 12. - 22. 5. 2014
  • Maximální upisovací cena: 175 Kč
  • Rozhodnutí o Nabídkové ceně a alokaci: 23. 5. 2014 
  • Datum vypořádání a zaplacení: 27. 5. 2014
  • Datum přijetí k obchodování na regulovaném trhu a první den obchodování: 28. 5. 2014

Poplatky spojené s úpisem akcií:

  • 1 % z upisovaného objemu

Detailní informace naleznete v níže uvedených dokumentech.

Akcie PIVOVARY LOBKOWICZ GROUP, a.s. je možné upsat v obchodní aplikaci brokerjet v sekci “IPO – primární úpis".

Dokumenty: