Otázky a odpovědi

Pokud v této sekci nenajdete odpovědi na své otázky, neváhejte nás kontatovat prostřednictvím emailu help@brokerjet.cz nebo telefonicky na čísle 956 785 709. 

Zrušení brokerjet s likvidací

Jaký dopad má zrušení brokerjet na majetek klientů ? 

Pokud máte u společnosti brokerjet České spořitelny, a.s. v likvidaci dosud vedené investiční nástroje, můžete si je převést k jinému obchodníkovi s cennými papíry. Od 1. ledna 2017 provádí brokerjet České spořitelny, a.s. v likvidaci tyto převody ZDARMA. V únoru 2017 byl jmenován likvidátor společnosti, který se v první fázi likvidace zaměří na vydávání majetku klientům, kteří stále mají u brokerjet České spořitelny, a.s. v likvidaci evidovány investiční nástroje nebo hotovost. V současné době zasílá likvidátor všem klientům dopisy, ve kterých je informuje o stavu jejich majetku a o možnostech, jak s ním naložit. 

Jak zjistím stav svého účtu? (Výpisy z účtů)

Stav Vašeho majetku k 31.5.2017 zjistíte z dopisů, které Vám zasílá likvidátor. Dopisy odcházejí na Vaší korespondenční adresu nebo adresu trvalého bydliště. Zároveň v elektronické podobě do emailové schránky, kterou jste měli nastavenu pro komunikaci s námi. Případně můžete kontaktovat naše klientské oddělení : help@brokerjet.cz, tel. 956 785 709. 

Cenné papíry u BROKERJET

Jak je odvedu ?

Cenné papíry, které Vám zůstaly u brokerjet lze pouze převést k jinému obchodníkovi.  

Pro převod cenných papírů k ostatním obchodníkům využijte  tento formulář. Při převodu z brokerjet je nutné ověřit podpis na pobočce ČS nebo u notáře a doručit do brokerjet. Podmínkou je podání pokynu rovněž u protistrany, kde máte otevřený účet. 

Převod CP je od 1.1.2017 u brokerjet ZDARMA. 

Mám zahraniční bezcenné cenné papíry nebo zahraniční cenné papíry které už nechci, co s nimi?

Pokud vlastníte zahraniční cenné papíry, které považujete za bezcenné a nevyplatí se Vám je převádět k jinému obchodníkovi, můžete je darovat třetí osobě. Tímto krokem pomůžete s vypořádáním majetku naší společnosti, a proto Vám za tento krok zašleme částku 100 Kč za každý darovaný ISIN. Pokyn k darování si můžete stáhnout  ZDE , vyplněný pokyn nám předejte prostřednictvím nejbližší pobočky České spořitelny, a.s., která ověří Vaši totožnost a pokyn nám zašle.

Budu dostávat dividendy a informace o nich?

Ano dividendy Vám budou připisovány, ale inkasování je zpoplatněno  dle Ceníku . Informace o připsání dividend Vám však nebudou zasílány.

Upozorňujeme, že peněžní plnění z amerických investičních nástrojů připisujeme po odečtení srážkové daně v plné výši, tj. 30%.

Doporučujeme cenné papíry, z kterých Vám plynou dividendy, převést do nové  aplikace TraderGO nebo k jinému obchodníkovi. Formuláře najdete  zde .

Hotovost u BROKERJET 

Mám v aplikaci peníze - jak si je odvedu? 

Peněžní prostředky vedené u brokerjet můžete převést do jiné banky, pokyn k převodu najdete ZDEDoporučujeme si ověřit u své banky poplatky za příchozí platby, především u zahraničních měn. V případě, že máte u brokerjet zůstatek v cizí měně, můžete si před jejím odesláním udělat konverzi ještě na straně brokerjet za kurz ČS Devizy nákup, následně Vám budou zaslány české koruny. V případě zájmu toto vyznačte na pokynu k převodu.