Otevřít účet

Budete potřebovat dva doklady a špetku trpělivosti. Formuláře si stáhněte, vyplňte a vytiskněte. Podepsané je poté pošlete k nám emailem nebo poštou.

  1. Vyplňte formulář Žádost o otevření účtu. * Prosíme o vyplnění Žádosti podle tohoto vzoru. Na co si dát pozor? Podpis na Žádosti se musí shodovat s podpisem na dokladu totožnosti, v části 3 uveďte pouze jednu hlavní měnu účtu, Žádost je třeba vyplnit čitelně.

  2. Vyplňte a podepište Dodatek k Žádosti

  3. Přiložte kopie 2 dokladů:
    - občanský průkaz
    - řidičský průkaz nebo pas
    Další akceptovatelné dokumenty jsou uvedené na první straně žádosti o otevření účtu

  4. Přiložte podepsaný Souhlas s uchováním osobních údajů

Vše nám pošlete emailem na help@brokerjet.cz nebo poštou na adresu:
brokerjet České spořitelny
Evropská 2690/17
Praha 6 160 00 

* Žádost předáváme Saxo Bank ke zpracování a Saxo Bank má možnost ji odmítnout. Upozorňujeme, že Saxo Bank je zahraniční subjekt se sídlem v EU podléhající dohledu dánského dohledového orgánu