Warranty a SFD

Co je to SFD

SFD je zkratka pro Straight Forward Dealing – nový a inovativní investiční produkt. SFD mohou být obchodována v jakémkoliv objemu a neplatí pro ně žádná jiná omezení. SFD je akciový derivát, pákový produkt, kterým lze spekulovat jak na růst podkladového aktiva, tak i na jeho pokles.

Jak SFD funguje

Pro vytvoření SFD stačí velmi jednoduché ukazatele. Cena SFD je tvořena cenou podkladového aktiva, od kterého se odečte tzv. Basis Price. Výsledkem poté zůstává menší hodnota, než samotné podkladové aktivum. Při jakémkoliv následném pohybu ceny podkladového aktiva, a to růstovém nebo klesajícím, se mění i cena SFD o stejnou hodnotu v absolutní částce. Pro přehlednost uvádíme příklad:

   

Poptávka

Nabídka

...

Poptávka

Nabídka

 

Kurz podk. aktiva 

12,38 €

12,39 €

...

12,42 €

12,43 €

Basis Price

10,00 

10,00 

...

10,00 

10,00 

Cena SFD

2,38 €

2,39 €

...

2,42 €

2,43 €

 

Jak obchodovat SFD

Tento typ instrumentu je možné obchodovat na mimoburzovním trhu a to přímo s emitentem Lang und Schwarz. V obchodní aplikaci brokerjet je SFD zařazen jako warrant. SFD je vždy derivát akcie z trhu XETRA, převážně pak přímo akcie z indexu DAX.

Dynamický Stop Level

Každé SFD má svůj Stop Level. Pokud se cena podkladového aktiva dostane na tuto hranice, Lang & Schwarz obchod uzavře a vyplatí klientovi rozdíl, který zůstal mezi Basis Price a Stop Level.

Více informací o SFD naleznete na stránkách emitenta:   www.sfd-market.de  (stránky jsou pouze v němčině).

 

Warranty – základní informace

Princip warrantů

V překladu z angličtiny warrant znamená „právo“ nebo „oprávnění“. Je tomu tak i na finančních a kapitálových trzích, kde warrant znamená právo nakoupit (call) nebo prodat (put) přesně určené cenné papíry, měny, komodity (podkladová aktiva, underlying assets) za předem stanovenou cenu (strike price) v pevně stanovenou dobu (maturity). Pokud se držitel warrantu rozhodne svého práva využít, má jeho protistrana (ten, kdo mu zmíněný warrant prodal) povinnost mu prodat (v případě call warrantu) nebo od něj koupit (v případě put warrantu) výše zmíněné cenné papíry, měny, komodity atd. za předem stanovenou cenu.

Základní pojmy:

 • Podkladová aktiva - akcie, indexy, měny, komodity
 • Strike price - cena stanovené pro nákup/prodej
 • Maturity - doba stanovená pro nákup/prodej

Dalším pojmem souvisejícím s warranty je tzv. pákový efekt. Podstatou pákového efektu je fakt, že do nákupu warrantů stačí investovat mnohem menší částku než do nákupu akcií. Zisk (i ztráta!!) se však odvíjí od absolutního pohybu ceny zmíněných akcií. Je-li cena akcie např. USD 20 a cena warrantu USD 2, bude pohyb o USD 2 v ceně akcie znamenat zisk 10% pro držitele akcie, ale zisk 100% pro držitele warrantu. Profil zisků a ztrát z obchodování s warranty je zobrazen na grafech:

Profil zisků a ztrát pro CALL warranty

 
Profil zisků a ztrát pro PUT warrant

Obchodujete-li s warranty, můžete vždy pouze nakupovat nové warranty (long pozice) nebo prodávat warranty, které již vlastníte. Nemůžete tedy tzv. vypsat nový warrant (short pozice)!Vypisovat warranty mohou pouze velké investiční banky a makléřské společnosti tzv. emitenti (např.Goldman Sachs nebo Deutsche Bank).

Rozdíly mezi warrantem a opcí:

Warranty a opce jsou si velice podobné. Rozdílů mezi nimi je pouze několik, avšak jsou velmi podstatné!

Warrant

 • Může jej vypsat pouze emitent
 • Obchodují se s tzv. ratio (je potřeba několika warrantů k nákupu/prodeji jedné akcie)

Opce

 • Může ji vypsat kdokoliv
 • Jedna opce opravňuje k nákupu/prodeji jedné akcie

Rozhodli jste se pro nákup warrantů, z důvodů nižší částky nutné k investici. Na našem investičním portále www.brokerjet.cz najdete call warrant na akcie Allianz emitovaný UBS Warburg, se strike price EUR 80, poměrem 1:10 a poslední cenou 1.460. ISIN tohoto warrantu je CH0016251487. Pro právo nakoupit jednu akcii potřebujete 10 warrantů (poměr 1:10) a chcete mít právo nakoupit 100 kusů akcií. Musíte tedy nakoupit 1000 warrantů.

Vaše investice bude 1000 x 1.460 = EUR 1,460. Do nákupu akcií byste investovali EUR 8,300 , zatímco do warrantů investujete pouze EUR 1,460 (tedy pouze zlomek toho co do akcií).

Scénáře vývoje

Scénář 1 – měli jste pravdu, akcie Allianz byly podhodnoceny a jejich cena stoupá.
Pokud jste situaci na trhu odhadli správně, cena akcií Allianz vzroste. Představme si, že vzroste na EUR 95. Pokud byste měli nakoupené akcie, činil by Váš zisk slušných 14.5%. 
Ovšem, Vy máte nakoupené warranty za 1.460 za kus. Cena každého warrantu se vyšplhá na cca. 2.660 za kus – tedy zhodnocení o výrazných 82%.
Zde je názorně vidět podstata pákového efektu – 14.5% u akcií oproti 82% u warrantů.

Scénář 2 – neměli jste pravdu, akcie Allianz byly nadhodnoceny a jejich cena klesá. 
Pokud jste situaci na trhu odhadli špatně, cena akcií Allianz klesne. Představme si, že klesne na EUR 70. Pokud byste měli nakoupené akcie, Vaše ztráta by byla cca. 16%.
Ovšem, Vy máte nakoupené warranty za 1.460 za kus. Pokud k poklesu ceny akcií Allianz dojde brzo, klesne cena warrantu na cca. 1.160 a Vaše ztráta bude cca. 20%. S blížícím se datem splatnosti warrantu (10.09.2004) však bude jeho cena nadále klesat a v den splatnosti bude 0. V tuto chvíli bude Vaše ztráta činit 100% vložené investice. Toto je druhá (odvrácená) strana pákového efektu.

Obchodování

V současné době můžete nakupovat warranty vydávané těmito emitenty:

 • Citibank
 • Goldman Sachs
 • Deutsche Bank
 • UBS Warburg
 • Merrill Lynch
 • Bankgesellschaft Berlin
 • Dresdner Bank
 • HSBC Trinkhaus & Brukhardt
 • HypoVereinsbank
 • Sal. Oppenheim
 • WestLB
 • Vontobel
 • Raiffeisen Centro Bank
 • Lang & Schwarz

Takto široký výběr emitentů je zárukou, že si z jejich nabídky vybere téměř každý investor. 
Investiční banka Goldman Sachs rovněž emitovala warranty na GDR dvou českých akcií – Českého Telecomu a Komerční Banky. Obchodování s emitenty je odlišné od klasického burzovního obchodování. Při obchodování s emitentem neuvidíte nabídku a poptávku jak jste zvyklí z burzy, ale pomocí našeho portálu požádáte emitenta o poskytnutí kotace. Po jejím obdržení máte pouze velice krátký časový limit (obvykle 7 vteřin!) na její akceptaci. Po uplynutí této doby kotace vyprší a je nutné o ní požádat znovu. Některé warranty jsou obchodovány rovněž na burzovních trzích EUWAX (Stuttgart) a Frankfurt. Na těchto trzích fungují stejné principy jako na všech ostatních burzách, takže vidíte současnou nejlepší nabídku i poptávku.